Mediacja

Mediacja to sposób na uniknięcie ciągnącego się latami procesu i znacznych kosztów, które generuje!!

Niemalże w każdej nawet z pozoru wyglądającej beznadziejnie sprawie można osiągnąć kompromis.

Joanna Ogrodowicz

W 2005 r. ukończyłam magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ponadto w 2005 r. ukończyłam Europejskie Studia Specjalne im. Jana Monnet’a na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w następnych latach odbyłam i ukończyłam aplikację adwokacką i w 2009 r. zdałam egzamin adwokacki, od kwietnia 2010 r.  prowadzę nieprzerwanie indywidualną praktykę adwokacką w Bydgoszczy, a od listopada 2017 r. zajmuję się mediacją. W listopadzie 2017 r. ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę Do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r.

Do 2019 r. byłam uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów zaliczyłam wszystkie przedmioty wymagane planem studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ponadto ukończyłam liczne szkolenia i uczestniczyłam w konferencjach naukowych, m.in. uczestniczyłam w szkoleniu „Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej” organizowanym przez Center of American Studies. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje.

Jestem stałą mediatorką wpisaną na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz jestem wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

W dniu 05.02.2024 r. zostałam powołana uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy na stanowisko Prezesa Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Więcej o mnie na stronie www.adwokatogrodowicz.pl

Oferta i cennik

Mediacja umowna (prywatna) i sądowa. Oferuję Państwu prowadzenie mediacji prywatnych tj. prowadzonych na podstawie umowy cywilno-prawnej, na podstawie klauzuli mediacyjnej zawartej w umowie, ale również sądowych tj. skierowanych przez sąd.

Katalog spraw w jakich może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Zajmuję się mediacjami w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych.

Koszty mediacji umownej ustalane są indywidualnie, w zależności od ilości i długości spotkań oraz skomplikowania sprawy, natomiast koszty mediacji sądowej są zgodne ze stawkami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

O mediacji

Mediacja pozwala na wspólne z pomocą mediatora wypracowanie rozwiązania sporu przez strony, przede wszystkim szybciej i niejednokrotnie taniej niż w sądzie, nadto w mediacji nie ma przegranych. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia a zawarta w sprawach cywilnych ugoda po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej i po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Podstawowe zasady jakie obowiązują w mediacji to:

Kontakt

W celu przeprowadzenia mediacji prywatnej należy przesłać na maila joanna.ogrodowicz@wp.pl lub dostarczyć mi osobiście wypełniony wniosek o przeprowadzenie mediacji. Mediacje sądowe prowadzone są na podstawie postanowienia sądu.

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny pod numer telefonu +48 609 778 650.

Spotkania mediacyjne przeprowadzane są przy ul. Nowy Rynek 5 w Bydgoszczy.

www.adwokatogrodowicz.pl